LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2012 PDF

Mar - 30
2020

LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2012 PDF

– Aprobată cu modificări prin LEGEA / – Aprobarea cu . profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu /, cu modificarile si completarile ulterioare. of Procurement Services () Phone Release Date: October 12, ITB No. Legea / privind protec?ia informa?iilor clasificate – unipol / din 02/12/ Versiune actualizata la data de 25/12/ Legea. / on the Contentious Administrative Matters. By conclusion of . Legea nr. / privind Codul fiscal, actualizată, Monitorul Oficial al României nr. / . indirectly concerned with the preparation of , election year.

Author: Dolkis Sajin
Country: Benin
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 1 December 2004
Pages: 284
PDF File Size: 19.44 Mb
ePub File Size: 4.5 Mb
ISBN: 715-5-61570-751-2
Downloads: 97871
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faumi

Orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivele cererii sale; 8. Daca fapta prevazuta la alin. Sectiunea III 2 Executarea pedepsei la locul de munca. Interzicerea drepturilor prevazute la lit. Competenta de solutionare a cererilor este a presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, care se pronunta prin emiterea dispozitiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, in termen de 60 de zile de la primirea cererii, conform prevederilor art.

In timp de razboi, fapta prevazuta in alin.

Legislație

Pana la data refacerii graficului de esalonare, ratele datorate sunt cele din graficul de esalonare existent. Tainuirea si favorizarea privitoare la infractiunile din acest titlu se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani. In urma reducerii, in nici un caz minimul pedepsei nu va depasi 5 ani.

Daca prin faptele prevazute in alin. Sectiunea I Pedepsele complementare. Abrogat prin punctul Noul grafic de esalonare se comunica contribuabilului prin decizia organului fiscal. Masura obligarii la tratament medical poate fi luata in mod provizoriu si in cursul urmaririi penale sau al judecatii. Daca fapta a fost savarsita de custode, pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

In cazul cand fapta prevazuta in alin. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala. Acest pret mediu ponderat se stabileste pana la 1 martie in fiecare an, pe baza datelor privind cantitatile totale de tigarete eliberate pentru consum in cursul anului calendaristic precedent si va fi publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in termen de 30 de zile de la data stabilirii.

  AR 608-10 PDF

La articolul 51, alineatele 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. Daca cel care a savarsit fapta declara mai inainte de punerea in miscare a actiunii penale fata de persoana in contra careia s-a facut denuntul sau plangerea, ori impotriva careia s-au produs probele, ca denuntul, plangerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art.

Aceasta masura poate fi luata pe o durata pana la 5 ani si poate fi prelungita daca pericolul social subzista. Cererile de schimbare a numelui pe cale administrativa privind persoanele fara cetatenie domiciliate in Romania se solutioneaza in aceleasi conditii ca si cele ale cetatenilor romani. La articolul 3, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu urmatorul cuprins:.

Instanta poate sa impuna minorului respectarea uneia sau mai multora din urmatoarele obligatii:. Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri in vederea comiterii infractiunilor prevazute in art. Limitele pedepselor se reduc la jumatate.

Cand savarsirea faptei prevazute in alin. La stabilirea si aplicarea pedepselor pentru persoana juridica se tine seama de dispozitiile partii generale a prezentului cod, de limitele de pedeapsa fixate in partea speciala pentru persoana fizica, de gravitatea faptei savarsite si de imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala. La articolul 83 alineatul 3litera d se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Cum oblig asociatia de proprietari sa-mi dea banii ca nu vor si nici nu vreau sa oblige locatarii sa plateasca acesti bani.

Este in stare de necesitate acela care savarseste fapta pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea sa, a altuia sau un bun important al sau ori al altuia sau un interes obstesc. Mituitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai inainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea infractiune. Femeile condamnate la pedeapsa inchisorii executa aceasta pedeapsa separat de condamnatii barbati. Pedeapsa se considera executata, daca in termen de 10 ani de la liberare cel condamnat nu a savarsit din nou o infractiune.

Conform articolului IX din prezenta ordonanta prevederile prezentului articol vor intra in vigoare la data de 17 septembrie In cazurile prevazute in art.

  FRANZ MIEDERHOFF PDF

Vatamarea corporala grava savarsita de catre un functionar public, in conditiile alin. Daca inauntrul termenului prevazut in alin.

Sustragerea minorului de la indeplinirea obligatiilor prevazute in actua,izata. Anularea suspendarii executarii pedepsei nu are loc, daca infractiunea care ar fi putut atrage anularea a fost descoperita dupa expirarea termenului de incercare. Divulgarea secretului care pericliteaza siguranta statului.

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

Daca actele savarsite pana in momentul impiedicarii constituie o alta fapta prevazuta de legea penala, participantului i se actualizaat pedeapsa pentru aceasta fapta. Gestiunea frauduloasa savarsita in scopul de a dobandi un folos material se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava. La articolul 12, dupa litera t se introduce o noua litera, litera ucu urmatorul cuprins:.

In cazul executarii pedepsei intr-o alta unitate decat cea in care letea desfasura activitatea condamnatul la data aplicarii pedepsei, contractul de munca incheiat inceteaza. Neglijenta in actyalizata secretului de stat Art. Suspendarea conditionata a executarii pedepsei nu atrage suspendarea executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotararea de condamnare. Cand pentru infractiunea savarsita legea prevede pedepse alternative, se tine seama de dispozitiile alineatului precedent atat pentru alegerea uneia dintre pedepsele alternative, cat si pentru proportionalizarea acesteia.

Un exemplar al monitorului legwa al Romaniei, partea III-a, in care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui; 3. In cazul infractiunilor de furt, talharie, specula, ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, cersetorie, prostitutie, viol, relatii sexuale intre persoane de acelasi sex si perversiune sexuala, masura de siguranta poate fi luata oricare ar fi pedeapsa aplicata, durata sau cuantumul acesteia si chiar daca faptuitorul nu a mai fost condamnat anterior pentru alte infractiuni.

Sectiunea II Circumstantele atenuante si agravante. Asocieri cu personalitate juridica infiintate potrivit legislatiei unui alt stat. Continutul pedepsei complementare a inchiderii unor puncte de lucru kegea persoanei juridice.